ORGenom

USP

Logika

Učinkovitost naših rešitev zavezuje stranke k zaupnosti. Naši partnerji s tem zaščitijo svojo konkurenčnost. Enako velja za nas: rešitve delujejo zgolj takrat kadar so dosledno prilagojene stranki in njenim okoliščinam. Zato iz organizacije v organizacijo prenašamo uspeh in naše izkušnje, ne pa togih specifičnih rešitev. Z dolgoročnim kakovostnim odnosom izstopi konkurenčna prednost, ki izhaja iz partnerstva z nami.

Moč naših rešitev je v vrhunski ekipi. Združena kapaciteta povezuje zrele izkušnje in širino na primer pri:

 • razvoju uspešnih organizacij; veliki mednarodni sistemi ter srednja in majhna dinamična podjetja
 • coachingu izvršilnih nivojev vodij v Evropi
 • marketingu za potrošnike v vzhodni Evropi (Rusija, Ukrajina)
 • moderiranju in usmerjanju skupin vodij ter fokusiranih treningov
 • enostavni in sistemsko integrirani IT podpori uvedenih rešitev

 

Ekspertna slika o prioritetnih ukrepih pojasnjuje kje ukrepati, ko želite:

 • dolgoročno stabilnost organizacije in njeno nenehno pripravljenost, konkurenčnost
 • usmeritve, kako povečevati delovno uspešnost sodelavcev
 • povečati zavezetost/motiviranost izpostavljenih sodelavcev
 • upravljanju bistvenih sprememb in prilagoditev; kako upravljati sodelavce, da bodo sledili tranziciji ter razvoju poslovanja; komuniciranju smiselnih sprememb do sodelavcev
 • vplivati iz vloge lastnika in razmejiti operativne vloge od strateških etc.

 

Katere koristi imajo naročniki:

 • Upravljanje rezultata (najmanj 10% dodatnega vodstvenega delovnega časa; HR ekspertni pogled na dosegu roke)
 • Vrednotenje pozicij (v celotni organizaciji medsebojno primerljivo in fer oceno zahtevnosti delovnih pozicij; direktna zveza z fiksno in variabilno plačo; živ, učinkovit in enostaven opis zahtevnosti in odgovornosti na DM, ki je zaradi naše izvirne rešitve vseskozi samodejno ažuriran;)
 • Usmerjost poslovnega obnašanja (razvoj sodelavcev centriran na poslovno relevantna področja; coaching ključnih ljudi in 360-stopinsko povratno informacijo o vedenjih vodij; pregled nad bodočimi potrebami ključnih ljudi v organizaciji; spremljanje učinkovitosti upravljanja odnosov in kontaktov s strankami)
 • Coaching hot-line (zaupnega zunanjega sogovornika, poznavalca vašega poslovanja za “drugo mnenje” o vodstvenih dilemah na strateških področjih kot so usmerjanje in izbor klučnih kadrov; marketing; IT in razvoj poslovanja)

Ekonomičen strateški vir za organizacijski razvoj, ki je del voditeljske vloge.

Kaj ima naročnik ves čas na dlani – zmožnosti servisa, ki voditeljem omogočajo stalen in zanesljiv sistemski pregled nad:

 • trenutnim stanjem aktivnosti sodelavcev – kje teče po planu, kdo čaka na delo, kdo bo predčasno gotov
 • aktivno organizacijsko sliko – tako kot organizcija dejansko deluje; kdo s kom aktivno sodeluje; katere  so strateško odločilne pozicije
 • razpoložljivimi delovnimi viri v organizaciji – kako je organizacija obremenjena, koliko še zmore
 • tekočo uspešnostjo sodelavcev in izhodiščem za njihovo nagrajevanje
 • povezanostjo poslovnih prioritet z aktivnostmi sodelavcev – se strategija izvaja?
 • operativno kakovostjo vodenja v organizaciji – realizacija vodstvenih opravil
 • prioritetami vodij pri delu z ljudmi – objektivno sliko kam in kako usmerjati ključne kadre
 • zgodovino posameznikovih delovnih dosežkov in podobno
 • kaj v delovanju in organizacije je tvegano za njen poslovni razvoj – na primer kakšna je “regulativa” v organizaciji, kam ti procesi organizacijo usmerjajo etc.