360-poslovna vedenja

Poslovna vedenja vodij in ostalih ključnih skupin v organizaciji so predvsem tista obnašanja vsakega posameznika, s katerimi ti sodelavci zagotavljajo poslovno uspešnost.

Ta obnašanja so lahko pri posmezniku prisotna v večji (močne strani) ali manjši (šibke strani) meri. 360-stopinjska povratna informacija
omogoča urejen način, da posameznik svoje vedenje v poslovnem okolju bolj podrobno spozna, da s tem poveča svoje zavedenje o lastnem obnašanju, njegovih učinkih in si tako omogoči učinkovite prilagoditve lastnega delovanja. Tako urejeno povratno informacijo s pomočjo coacha (posrednika) posameznik pridobi tako, da:

  • se v dogovoru z vodji v lastni organizaciji in posredovalcem (coachem) seznani s potekom
  • prosi bližnje sodelavce za izpolnitev določenega vprašalnika in komentarjev,
  • sam opravi samooceno lastnih vedenj,
  • prejme pročilo s ključnimi informacijami ter priporočili,
  • se (nekajkrat) sestane s coachem, kjer izlušči najbolj relevantne ukrepe zanj
  • priporočljivo je, da tak postopek v času med 6 do 12 mesecev po prvem krogu posameznik ponovi.

v coach Pr tem so presojevalci posameznika zaščiteni in posameznik ima najvišjo stopno koristi od prejete povratne nformacije.

Razvoj vaših ključnih sodelavcev in njihovih zmožnosti naj bi bil dolgoročno usmerjen na poslovno relevantna področja. Izpostavljajl naj bi utrditev tistih obnašanj, ki bodo organizaciji na dolgi rok prinašala konurenčno prednost. coaching ključnih ljudi; pregled nad bodočimi potrebami ključnih ljudi v organizaciji